CALCULATIE, ADVIES, ONDERSTEUNING EN INSPECTIE OP GEBIED VAN INFRA PROJECTEN

CA Civiel is een dynamisch adviesbureau dat zich richt op gemeenten, provincies, ingenieursbureau, projectontwikkelaars en aannemers in de civiele en infra sector.

 

Informatie aanvragen
Partner bij infrastructurele projecten

CA Civiel is de ideale partner voor het adviseren, voorbereiden, bestek schrijven, calculeren en / of projectbegeleiding van infrastructurele projecten. CA Civiel neemt uw zorgen uit handen. Wij hechten grote waarde aan helderheid en duidelijkheid. Voor u als klant is er daarom maar één aanspreekpunt. Wij staan garant voor nauwkeurige en doordachte oplossingen, waarbij voorbereiding, bestekschrijven en calculaties deel uit kunnen maken van onze bijdrage voor zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten. Of het nu gaat om kunstwerken als bruggen, sluizen, stuwen, viaducten, remmingwerken, dukdalven, (jacht)havens, rioleringen, grondwerken, wegen of beschoeiingen van stalen-, betonnen-, of houten damwanden; wij calculeren en adviseren. Daarnaast kunnen wij voor u besteksinlichtingen organiseren en/of bijwonen. Bel of mail ons gerust voor meer informatie.

Onze diensten

CA Civiel kan ingeschakeld worden om begrotingen voor aanbestedingen of budget calculaties te maken. Bovendien zijn wij in staat om U een gunningadvies te verstrekken. Daarnaast verrichten wij inventarisaties en inspecties van allerlei soorten infrastructurele voorzieningen en bieden hierbij de opdrachtgever advies en ondersteuning bij het zoeken naar een oplossing. Altijd heeft u te maken met maatwerk, aangezien geen project het zelfde is. CA Civiel kan voor u onderhoudsinspecties van kunstwerken, oeververdedigingen en andere infrastructurele voorzieningen uitvoeren. Ook voor haalbaarheidsonderzoeken zit u bij CA Civiel goed. Voordat u start met een uitgebreid en kostbaar onderzoek is het zinvol om een haalbaarheidsstudie op te zetten. Dit kan gebeuren voor een eventuele renovatie danwel nieuwbouw van uw onroerend goed. Voor het bestek schrijven en het vervaardigen van voor-calculaties maken wij gebruik van de RAW-systematiek (licentiehouder CROW). Door een uitgebreide kennis van de markt kunnen wij, op basis van een (voorlopig) ontwerp, calculeren wat de uiteindelijke kosten zullen bedragen. Hierdoor heeft u een vroegtijdig inzicht in de totale kosten, zodat tijdig eventuele bijsturing kan plaatsvinden. Nadat bestek en tekeningen zijn vervaardigd, kan er een exacte raming van de kosten worden opgesteld, welke u kunt gebruiken voor vergelijk met begrotingen van uitvoerende bedrijven.

Advies en Ondersteuning

Wij verrichten graag voor u een inventarisatie of inspectie. Tevens bieden we advies en ondersteuning aan de opdrachtgever. Altijd heeft u te maken met maatwerk, aangezien geen project het zelfde is. En mocht u onverhoopt een tekort hebben aan calculatie capaciteit, dan helpen de ervaren mensen van CA Civiel u adequaat en vakkundig. Voor het opstellen van een bestek en inzicht krijgen in de kwaliteit, kunnen wij voor u opnames verrichten. Deze opnames kunnen wij voor u vertalen in een helder kwaliteits en/of adviesrapport. Op basis van dit rapport verkrijgt u een objectief inzicht in de kwaliteit van uw object.

Portfolio

Calculatie

Bouwen is uw vak, rekenen het onze! Het maken van begrotingen neemt vaak veel tijd in beslag. De tijd en energie die met het opstellen van deze begrotingen gemoeid is, kunt u besparen door de calculaties uit te besteden aan Ca Civiel. Ontwikkeling en bouwen zonder een professionele calculatie is immers ondenkbaar. De verwerving van projecten, de haalbaarheid ervan en de bewaking van kosten tijdens het vaak zo complexe proces van ontwikkelen en bouwen, worden er mede door bepaald. Wanneer u dus op zoek bent naar professionele begrotingen of budgetbepalingen op het gebied van civiele techniek of tijdelijk een tekort hebt aan calculatie capaciteit, dan bent u bij ons aan het juiste adres.